Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo pracy
Szkolenia
Negocjacje
Varia
Czym się nie zajmujemy
Długoletnie doświadczenie kancelarii przekonało nas, że posiadanie stałej obsługi prawnej niekiedy nie chroni przedsiębiorcy przed popełnieniem błędów wynikających z niedostatecznej znajomości ciągle zmieniającego się prawa. Dlatego też, pozostając w stałej gotowości do świadczenia usług, oferujemy w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi szkolenia i konsultacje, zarówno u klienta, jak i w naszym biurze.

Prowadząc je, nie skupiamy się jedynie na zapoznaniu klienta z przepisami, lecz kładziemy nacisk na ich praktyczne zastosowanie. Naszym zadaniem jest właściwe przygotowanie pracowników firmy do wypełniania obowiązków, w ramach których mogą spotkać się z zagadnieniami prawnymi, w szczególności działu handlowego, działu kadr.

Jedynie dla formalności wspomnimy jeszcze o oczywistym zakresie usług, jakim jest bieżące informowanie i praktyczne wyjaśnienia do zmian przepisów prawa w zakresie dotyczącym naszych klientów.
Trol InterMedia