Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo pracy
Szkolenia
Negocjacje
Varia
Czym się nie zajmujemy
Kancelaria odpowiada na wszelkie potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Przygotowujemy przystosowane dla potrzeb klienta umowy o pracę, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania.

Doradzamy w zakresie właściwego doboru umowy o pracę, a także pomagamy zgodnie z prawem zawrzeć umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o współpracy w zakresie samozatrudnienia. Opiniujemy pod względem legalności rozwiązanie umów o pracę, a w wypadku przykrej konieczności zmniejszenia zatrudnienia pomagamy naszym klientom w przebrnięciu koniecznych procedur zwolnień grupowych.

Doradzamy w zakresie zawierania umów o zakazie konkurencji jak i pomagamy wyegzekwować ich przestrzeganie. We wszelkich konfliktach pomiędzy pracodawcami i pracownikami staramy się znaleźć rozwiązania polubowne, aby interes naszego klienta był chroniony bez wikłania stron w spór przed sądem pracy. W razie konieczności potrafimy jednak występować stanowczo w sprawach pracowniczych, zarówno chroniąc pracodawcę przed nieuzasadnionymi roszczeniami, jak i dochodząc naruszonych praw pracowników.

Trol InterMedia