Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo pracy
Szkolenia
Negocjacje
Varia
Czym się nie zajmujemy
Nasza oferta w zakresie obsługi spółek prawa handlowego jest bardzo szeroka i zaczyna się w momencie podejmowania decyzji przez przyszłych wspólników. Służymy radą w wyborze odpowiedniej dla planowanego przedsięwzięcia formy prawnej, zapewniamy przygotowanie i zawarcie umowy spółki i reprezentujemy klienta w fazie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Analizujemy na bieżąco ewentualną potrzebę zmian umów, prowadzimy prawny nadzór nad procedurami zmiany organów spółki, a także przeprowadzamy wszelkie niezbędne postępowania w zakresie wpisu do KRS zmiany danych podlegających ujawnieniu w rejestrze. Odciążamy naszych klientów przygotowując zgromadzenia wspólników, prowadzimy również obsługę prawną zarządów spółek.

Wspomagamy naszych klientów także w strategicznych sprawach łączenia lub podziału spółek, świadcząc pomoc prawną od fazy menadżerskiej poprzez właścicielską aż do postępowania przed sądami rejestrowymi.

Trol InterMedia