Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo pracy
Szkolenia
Negocjacje
Varia
Czym się nie zajmujemy
Ograniczenia w zakresie świadczonych przez naszą kancelarię usług wynika przede wszystkim z przepisów regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego, dlatego też nie zajmujemy się sprawami rodzinnymi, opiekuńczymi i karnymi. Pozostałe wyłączenia uzasadnione są ukierunkowaniem zawodowym i zainteresowaniami naszych pracowników.

Dlatego też z przykrością informujemy, iż do czasu zatrudnienia odpowiednich specjalistów, nie podejmujemy się świadczenia pomocy prawnej w zakresie spraw podatkowych, celnych oraz prawa spółdzielczego.


Trol InterMedia