Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo pracy
Szkolenia
Negocjacje
Varia
Czym się nie zajmujemy
Oferujemy Państwa firmie kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie kancelarii w doradzaniu przedsiębiorcom z jednej strony zapewnia nam znajomość wielu branż, z drugiej strony zaś z łatwością pozwala nam przystosować się do potrzeb Państwa firmy.

Jeżeli podstawowym problemem firmy jest ściąganie należności od kontrahentów, potrafimy prowadzić sprawną windykację wierzytelności. Zapewniamy doradztwo w zakresie umów zawieranych przez przedsiębiorstwo, zarówno, jeżeli chodzi o kontrakty z klientami, jak i w zakresie własnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przygotowujemy umowy handlowe, umowy o świadczenie usług na rzecz firmy, umowy najmu i dzierżawy, umowy inwestycyjne itd.

Chronimy dobra osobiste przedsiębiorców, prowadzimy również działania w wypadku nieuczciwej konkurencji skierowanej przeciw naszym klientom. W zakresie naszych usług mieszczą się również sprawy wynikające zrękojmi i gwarancji, a także czynności w ramach procedur zamówień publicznych. Każdy podmiot gospodarczy posiada własną specyfikę i z jej uwzględnieniem nasza kancelaria prowadzi sprawy swoich klientów.

   PRAWO GOSPODARCZE
   PRAWO HANDLOWE
   PRAWO PRACY
   SZKOLENIA
   NEGOCJACJE
   VARIA
   CZYM SIĘ NIE ZAJMUJEMYTrol InterMedia