Jacek Piotr Buczkowski, urodzony 14.01.1953r. w Poznaniu.  Ukończony  w  1976 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze średnią ocen ze studiów 4,8. Praca magisterska obroniona na ocenę bardzo dobrą w prestiżowej Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego pod kierunkiem prof. A. Klafkowskiego i prof. K. Skubiszewskiego. W 1979 r. ukończona z wynikiem dobrym aplikacja sądowa, w 1980 r. ukończona z wynikiem bardzo dobrym aplikacja radcowska

W latach 1976-1980 doradca prawny, a w latach 1980-1994 samodzielny radca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego – Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od 1980 współpraca z przedsiębiorstwami o polonijno – zagranicznym charakterze (zakładanie, obsługa prawna), od 1989 zakładanie spółek prawa handlowego. Od 1994 r. prowadzenie własnej kancelarii radcy prawnego, w której w chwili obecnej pracuje 6 prawników.

W latach 80. pionierskie doświadczenia w zakresie współpracy z kapitałemzagranicznym w Polsce, na początku w formie przedsiębiorstw polonijnych. W latach 90. aktywne wprowadzanie na polski rynek spółek handlowych, zarówno z udziałem kapitału zagranicznego jak i polskiego. Zaufanie i zadowolenie zagranicznych klientów, które zaowocowało m.in. wpisem na listę kancelarii prawnych rekomendowanych przez Ambasadę i Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Hobby:
- kultura i historia państw skandynawskich
- muzyka jazzowa
- sport – rower, łyżwo rolki, narty, tenis, golf, żeglarstwoTrol InterMedia