Kancelaria Prawna
"JACEK BUCZKOWSKI
& PARTNERS"
 

ul. Głogowska 219
60-111 Poznań

biuro i adres dla doręczeń:
ul. Filarecka 5/9, 61-502 Poznań

telefon:
(061)-8350-343, 
(061)-8350-441,
(061)-8350-442
fax.:
(061)-835-471

e-mail:
kancelaria@kancelaria-jbp.pl

NUMER KONTA:
PKO BP XIV O/Poznań
821020 4027 0000 1802 0038 9957
Trol InterMedia